Corona-virus:

Corona-virus påvirker fortsat en del tilbud og services, som er ændrede eller åbne med restriktioner. Læs mere på kk.dk/corona

Klager over tandlæger, tandplejer og tandteknikkerer

Alle klager over faglig behandling, service, honorar mv., samt anmeldelse af erstatningskrav sker til:

Patientombuddet

Frederiksborggade 15, 2. sal

1360 København K 

Tlf.: 72 28 66 00 

Fax: 72 28 66 01

E-mail: pob@patientombuddet.dk

http://www.patientombuddet.dk

 

Klagefrister:

  • Klager du over tandlægens service, honorar (tandlægeregning), information om prisen og andre overenskomstmæssige forhold, skal klagen skal være indgivet inden seks uger regnet fra det tidspunkt, hvor du bliver opmærksom på forhold, der giver dig anledning til klagen. 
  • Klager du over den faglige behandling skal klagen indgives inden to år efter det tidspunkt, hvor du er blevet bekendt med det forhold, der klages over, dog senest fem år efter behandlingen fandt sted.
  • Behandlingsskader skal anmeldes senest fem år efter at du har fået kendskab til skaden, dog senest 10 år efter skaden er sket.