Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Om Voksentandplejen

Vi tilbyder tandpleje og behandling til bestemte borgere i Københavns Kommune.

I Voksentandplejen tilbyder vi tandpleje og behandling til bestemte grupper borgere i Københavns Kommune, hvor vi er en del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Vi tilbyder blandt andet tandpleje til pensionister, der på grund af sygdom eller handicap, ikke kan benytte en praktiserende tandlæge.

På plejehjem og plejecentre tilbyder vi et forebyggelsesprogram, hvis formål er at forhindre, at ældre og ikke-selvhjulpne københavnere mister deres tænder som følge af dårlig mundhygiejne – og hermed sikre mindst mulig risiko for infektioner i kroppen.

Derudover tilbyder Voksentandplejen tandpleje til udviklingshæmmende borgere og borgere med kroniske psykiske lidelser, som har vanskeligt ved, eller som slet ikke kan benytte tandpleje hos en praktiserende tandlæge.

Endelig forestår Voksentandplejen og Tandlægekonsulenten alle tandlægefaglige vurderinger af økonomiske tilskud via sundhedsloven, lov om aktiv socialpolitik og pensionslovgivningen.