Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Protesehonorarer for tandlæger

Protesehonorarer pr. 1. april 2021.

Takster for protesearbejde, samt maksimumtilskud til protesearbejde udført af tandlæge, der ikke har tilsluttet sig overenskomsten. Reguleringstillæg 28,4 %.

Undersøgelser m.m.

 • Supplerende protetisk undersøgelse: 163 kr.
 • Kontrolundersøgelser 163 kr.
 • Korrektion/oppolering af protese (jf. § 3, stk. 4): 357 kr.

Nye proteser

 • Delprotese inkl. evt. bøjler og udslibninger: 6.030 kr.
 • Stålunitorprotese (monteret) inkl. be- og udslibning: 9.518 kr.
 • Hel overkæbeprotese eller hel underkæbeprotese: 5.556 kr.
 • Helprotesesæt: 9.984 kr.
 • Tillæg ved patologiske forandringer m.v. (helproteser): 1.790 kr.

Duplikering og rebasering

 • Duplikering af protese: 2.419 kr.
 • Rebasering af protese: 1.757 kr.
 • Midlertidig rebasering: 446 kr.

Reparation, udvidelse og nødbehandling

 • Honorar for behandling: 642 kr.
 • Herudover ydes der dækning for dokumenterede laboratorieudgifter.

Ydelser i forbindelse med henvisning af patient fra klinisk tandtekniker

 • Hen- og tilbagevisning fra klinisk tandtekniker: 320 kr.
 • Udslibning/beslibning efter henvisning fra klinisk tandtekniker: 439 kr.

Diverse

 • Immediattillæg pr. protesedel: 1.979 kr.
 • Blødtblivende basis pr. protesedel (hertil komer evt. duplikering): 1.022 kr.
 • Ikke-allergifremkaldende materiale (hvor lægedokumenttion foreligger): 2.147 kr.
 • Indstøbning af Cpr. nr. (på kommunens begæring): 447 kr.

Udebesøg, tillæg i henhold til "Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge".