Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Tilskud for dig, der er pensionist

Er du pensionist, kan kommunen give økonomisk tilskud til tandpleje.

Du kan som pensionist søge om økonomisk tilskud til tandbehandling udført i Danmark. Eller du kan få tilskud til tandpleje på op til 10.000 kr. efter § 82a i Lov om Aktiv Socialpolitik. 

Helbredstillæg 

Der ydes helbredstillæg til betaling af pensionisters egne udgifter til tandlægeydelser, som den offentlige sygesikring giver tilskud til. Der gives desuden helbredstillæg til pensionistens egne udgifter til aftagelige tandproteser, hvis kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig.

Helbredstillæg gives på baggrund af den personlige tillægsprocent og kan, hvis denne er 100 %, dække 85 % af egenbetalingen til sygesikrede ydelser og aftagelige tandproteser. 

Den personlige tillægsprocent beregnes på baggrund af formue- og indtægtsforhold. Opnåelse af helbredstillæg sker ved udstedelse af et helbredsskema. 

Når det gælder sygesikrede tandlægeydelser, sker der ingen vurdering, da du har et retskrav på tilskud. Når det gælder helbredstillæg til proteser, skal kommunen vurdere, om udgiften er nødvendig. 

Personligt tillæg 

Udover helbredstillæg kan personligt tillæg gives til folkepensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. Kommunen træffer afgørelse herom efter en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. Opnåelse af personligt tillæg sker ved henvendelse til din Borgerservice. 

Du har ikke retskrav på personligt tillæg. Personligt tillæg kan gives til den del af egenbetalingen for sygesikrede ydelser som helbredstillægget ikke dækker, eller til behandlinger som ikke er dækket af helbredstillægget f.eks. kroner og faste broer.

Ud over den økonomiske vurdering sker der også i hvert tilfælde en konkret tandlægelig vurdering af, om behandlingen er den billigste fagligt forsvarlige, og om behandlingen er nødvendig.

I den forbindelse skal nævnes, at man stadig betragter behandling med aftagelige proteser som fagligt forsvarligt, og at der kun bevilges tilskud svarende til faste kroner og broer mv., hvis dette er den eneste fagligt forsvarlige løsning, og hvis erstatning af de(n) pågældende tand er nødvendig af kosmetiske eller tyggefunktionelle årsager. 

Ansøgning om personligt tillæg sker ved henvendelse til Borgerservice

Anvendelse af tillæg til anden behandling (substitution) 

  • Såfremt du ved helbredstillæg og eventuelt personligt tillæg har opnået tilskud svarende til en aftagelige protese, kan du, hvis du ønsker det anvende dette tilskud til en dyrere løsning f.eks. en fast protese eller implantat. I så fald skal du selv betale differencen op til den dyrere behandling.  
  • Såfremt din tandlæge har honorarer for proteser som ligger ud over den pris Københavns Kommune har indgået overenskomst med tandlægeforeningen om, skal man selv betale differencen op til den højere pris.  
  • Såfremt din tandlæges honorarer i øvrigt ligger ud over, hvad der er normalt i Københavns Kommune, kan kommunen bede om et alternativt tilbud hos anden tandlæge.