Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Tilskud til dig med en særlig lidelse

Du kan søge om økonomisk tilskud til tandpleje, hvis du har visse former for kræft, Sjögrens syndrom eller en sjælden medfødt sygdom.

Du kan som dansk statsborger søge om særligt økonomisk tilskud til tandpleje. Det gælder, hvis du har:

  • Visse kræftformer 
  • Sjögrens syndrom  
  • Sjældne medfødte sygdomme.  

Du kan også søge om tilskud til tandproteser, hvis du har mistet tænder som følge af en ulykke.

Har du på grund af strålebehandling mod hoved-hals-regionen eller på grund af kemoterapi, fået betydelige dokumenterede tandproblemer, så kan du søge om et særligt økonomisk tilskud til tandpleje.  

Det samme gør sig gældende, hvis du har Sjögrens syndrom eller en sjælden medfødt sygdom, der giver betydelige dokumenterede tandproblemer. 

Strålebehandling mod hoved-hals-regionen, kemoterapi, Sjögrens syndrom eller sjælden medfødt sygdom udløser ikke i sig selv tilskud.  

Dels skal relevante følgetilstande være til stede i munden (fx mundtørhed), og dels skal disse have forårsaget væsentlige tandproblemer oftest i form af en væsentligt forøget forekomst af huller i tænderne - specielt i tandhalsene. 

Tildeling af tilskud sker på baggrund af en konkret individuel vurdering. 

Kriterier og dokumentation

Du skal opfylde følgende kriterier og fremlægge dokumentation: 

  • Betydelige og langt større tandproblemer, end man ville forvente som følge af kræftbehandlingen, mundtørhed som følge af Sjögrens syndrom eller følger af en sjælden medfødt sygdom. Dette skal dokumenteres ved udtalelser fra nuværende tandlæge
  • Dokumentation for Sjögrens syndrom inkl. spytmåling
  • Dokumentation for gennemgået strålebehandlinger inkl. angivelse af strålefelt og dosis. Dokumentation for gennemgået kemoterapi fra praktiserende læge er ikke tilstrækkeligt
  • Hvis der er tale om en sjældent medfødt sygdom, som medfører væsentlige tandproblemer, skal der først ske en udredning i Odontologisk Videncenter, før der kan tages stilling til bevilling
  • Dokumentation af tidligere tandstatus og tandlægebesøg ved tandlægejournaler og røntgenbilleder  
  • En sandsynlig sammenhæng mellem nuværende problemer og kræftbehandling, Sjögrens syndrom, sjælden sygdom skal kunne vises.

For Sjögren syndrom-patienter og strålebehandlede kræftpatienter gives tilskud livslangt.

For kemoterapipatienter skal bevilling af tilskud fornys en gang årligt.

For patienter med medfødte sjældne sygdomme vil bevillingsperioden være afhængig af lidelsens karakter.

Sådan ansøger du 

Ansøgning sker til Region Hovedstaden.  

Bor du i Københavns Kommune, skal du henvende dig til Rigshospitalets afdeling for tand-mund- og kæbekirugi.  

Tilskuddets størrelse 

Der gives tilskud til de nødvendige behandlinger, som er afledt af kræftbehandling eller Sjögrens syndrom.  

Du betaler selv de første udgifter til tandbehandlingen på et beløb svarende til egenbetaling i specialtandplejen.

Herefter dækker tilskudsordningen resten af udgiften inden for et år. Dette år regnes fra den dag, ansøgning er modtaget.  

Der gives ikke tilskud til behandlinger, som er udført inden modtagelse af ansøgning.

Hvis behandlingerne ikke er omfattet af Den Offentlige Sygesikring, kræver det en forhåndsgodkendelse og eventuelt eftersyn hos Tandlægekonsulenten.