Afregning af enkeltydelsesbevillinger

Her kan du læse om afregning af enkeltydelsesbevillinger.

EAN-nummer: 57 98 00 96 96 434

Gældende for enkeltydelser, hvilket fremgår af borgerens bevillingstilsagn.

Om afregning af enkeltydelsesbevillinger

Der gives udelukkende økonomisk hjælp, der svarer til det bevilgede beløb og den tandbehandling, som er oplyst i bevillingstilsagnet.

Bevillingstilsagnet kan kun benyttes én gang.

Vejledning om digital afregning

Har du behov for vejledning om digital afregning, kan du kontakte Tandlægekonsulenten.