Henvisning

Her kan du som fagperson læse om henvisning til Voksentandplejens tilbud.

Læs om henvisning til vores tilbud

Vis alle

Omsorgstandpleje

Borger kan ikke selv tilmelde dig omsorgstandpleje, men skal visiteres af en visitator fra et områdekontor (kk.dk) eller personalet på borgerens plejehjem.

Specialtandpleje

Borger kan ikke få en henvisning pga. tandlægeangst, medmindre borger også lider af en langvarig og alvorlig psykisk lidelse (psykose) eller en vidtgående udviklingsforstyrrelse. 

Borger skal have en funktionsnedsættelse, der betyder, at borger er afhængig af andres hjælp. Funktionsnedsættelsen skal være af en sådan karakter, at borger er tildelt førtidspension, selv om dette i sig selv ikke er en tilstrækkelig forudsætning.

Er borger indlagt og psykisk syg med en alvorlig funktionsnedsættelse, kan borger få nødbehandling eller anden begrænset behandling.

Borger kan få en henvisning fra:

  • Afdelingslederen ved dit bo- eller behandlingstilbud 
  • Ledende personale ved et socialpædagogisk bo- eller dagtilbud
  • Læger og sygeplejersker ved distriktspsykiatrisk center eller psykiatrisk sygehusafdeling mv. 

Praktiserende læger eller tandlæger kan ikke henvise til specialtandplejen, ligesom vi ikke modtager henvisninger, der er økonomisk motiverede.

Socialtandpleje

Hvis borger opfylder kriterierne og har et tandplejebehov, så kan borger kontakte Voksentandplejen, som vil give dem tid på en klinik.

Tandbehandling i narkose

Udfyld og send nedenstående henvisningsblanket inklusiv samtykkeblanket.