Københavns Kommunes logo

Protesehonorarer for kliniske tandteknikere

Se protesehonorarer for kliniske tandteknikere pr. 1. april 2022.

Takster for protesearbejde udført af klinisk tandtekniker, samt maksimumtilskud til protesearbejde udført af tandtekniker, der ikke har tilsluttet sig overenskomsten. Reguleringstillæg 30,0 %

Undersøgelser m.m.

 • Klinisk undersøgelse: 165 kr.
 • Kontrolundersøgelser: 165 kr.
 • Korrektion/oppolering af protese (jf. § 3, stk. 4): 361 kr.

Nye proteser

 • Delprotese inkl. evt. bøjler: 5.333 kr.
 • Stålunitorprotese (monteret): 8.865 kr.
 • Hel overkæbeprotese eller hel underkæbeprotese: 5.625 kr.
 • Helprotesesæt: 10.109 kr.
 • Tillæg ved patologiske forandringer m.v. (helproteser): 1.812 kr.

Duplikering og rebasering

 • Duplikering af protese: 2.449 kr.
 • Rebasering af protese: 1.778 kr.
 • Midlertidig rebasering: 451 kr.

Reparation, udvidelse og nødbehandling

 • Honorar for behandling: 650 kr.
 • Herudover ydes der dækning for dokumenterede laboratorieudgifter.

Diverse

 • Immediattillæg pr. protesedel: 2.003 kr.
 • Blødtblivende basis pr. protesedel (hertil komer evt. duplikering): 1.035 kr.
 • Ikke-allergifremkaldende materiale (hvor lægedokumenttion foreligger): 2.174 kr.
 • Indstøbning af Cpr. nr. (på kommunens begæring): 452 kr.

Udebesøg, tillæg i henhold til "Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge".