Protesehonorarer for kliniske tandteknikere

Se protesehonorarer for kliniske tandteknikere pr. 1. april 2023.

Takster for protesearbejde udført af klinisk tandtekniker, samt maksimumtilskud til protesearbejde udført af tandtekniker, der ikke har tilsluttet sig overenskomsten. Reguleringstillæg 35,5 %.

Undersøgelser m.m.

 • Klinisk undersøgelse: 172 kr.
 • Kontrolundersøgelser: 172 kr.
 • Korrektion/oppolering af protese (jf. § 3, stk. 4): 377 kr.

Nye proteser

 • Delprotese inkl. evt. bøjler: 5.558 kr.
 • Stålunitorprotese (monteret): 9.240 kr.
 • Hel overkæbeprotese eller hel underkæbeprotese: 5.863 kr.
 • Helprotesesæt: 10.536 kr.
 • Tillæg ved patologiske forandringer m.v. (helproteser): 1.889 kr.

Duplikering og rebasering

 • Duplikering af protese: 2.553 kr.
 • Rebasering af protese: 1.854 kr.
 • Midlertidig rebasering: 470 kr.

Reparation, udvidelse og nødbehandling

 • Honorar for behandling: 678 kr.
 • Herudover ydes der dækning for dokumenterede laboratorieudgifter.

Diverse

 • Immediattillæg pr. protesedel: 2.088 kr.
 • Blødtblivende basis pr. protesedel (hertil komer evt. duplikering): 1.079 kr.
 • Ikke-allergifremkaldende materiale (hvor lægedokumenttion foreligger): 2.266 kr.
 • Indstøbning af Cpr. nr. (på kommunens begæring): 472 kr.

Udebesøg, tillæg i henhold til "Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge".