Protesehonorarer for kliniske tandteknikere

Se protesehonorarer for kliniske tandteknikere pr. 1. april 2024.

Takster for protesearbejde udført af klinisk tandtekniker, samt maksimumtilskud til protesearbejde udført af tandtekniker, der ikke har tilsluttet sig overenskomsten. Reguleringstillæg 42,2 %.

Undersøgelser m.m.

 • Klinisk undersøgelse: 181 kr.
 • Kontrolundersøgelser: 181 kr.
 • Korrektion/oppolering af protese (jf. § 3, stk. 4): 395 kr.

Nye proteser

 • Delprotese inkl. evt. bøjler: 5.833 kr.
 • Stålunitorprotese (monteret): 9.697 kr.
 • Hel overkæbeprotese eller hel underkæbeprotese: 6.153 kr.
 • Helprotesesæt: 11.057 kr.
 • Tillæg ved patologiske forandringer m.v. (helproteser): 1.982 kr.

Duplikering og rebasering

 • Duplikering af protese: 2.679 kr.
 • Rebasering af protese: 1.945 kr.
 • Midlertidig rebasering: 493 kr.

Reparation, udvidelse og nødbehandling

 • Honorar for behandling: 711 kr.
 • Herudover ydes der dækning for dokumenterede laboratorieudgifter.

Diverse

 • Immediattillæg pr. protesedel: 2.191 kr.
 • Blødtblivende basis pr. protesedel (hertil komer evt. duplikering): 1.132 kr.
 • Ikke-allergifremkaldende materiale (hvor lægedokumenttion foreligger): 2.378 kr.
 • Indstøbning af Cpr. nr. (på kommunens begæring): 495 kr.

Udebesøg, tillæg i henhold til "Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge".