Københavns Kommunes logo

Protesehonorarer for kliniske tandteknikere

Se protesehonorarer for kliniske tandteknikere pr. 1. oktober 2022.

Takster for protesearbejde udført af klinisk tandtekniker, samt maksimumtilskud til protesearbejde udført af tandtekniker, der ikke har tilsluttet sig overenskomsten. Reguleringstillæg 35,1%.

Undersøgelser m.m.

 • Klinisk undersøgelse: 172 kr.
 • Kontrolundersøgelser: 172 kr.
 • Korrektion/oppolering af protese (jf. § 3, stk. 4): 376 kr.

Nye proteser

 • Delprotese inkl. evt. bøjler: 5.542 kr.
 • Stålunitorprotese (monteret): 9.212 kr.
 • Hel overkæbeprotese eller hel underkæbeprotese: 5.846 kr.
 • Helprotesesæt: 10.505 kr.
 • Tillæg ved patologiske forandringer m.v. (helproteser): 1.883 kr.

Duplikering og rebasering

 • Duplikering af protese: 2.545 kr.
 • Rebasering af protese: 1.848 kr.
 • Midlertidig rebasering: 469 kr.

Reparation, udvidelse og nødbehandling

 • Honorar for behandling: 676 kr.
 • Herudover ydes der dækning for dokumenterede laboratorieudgifter.

Diverse

 • Immediattillæg pr. protesedel: 2.082 kr.
 • Blødtblivende basis pr. protesedel (hertil komer evt. duplikering): 1.075 kr.
 • Ikke-allergifremkaldende materiale (hvor lægedokumenttion foreligger): 2.259 kr.
 • Indstøbning af Cpr. nr. (på kommunens begæring): 470 kr.

Udebesøg, tillæg i henhold til "Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge".