Københavns Kommunes logo

Protesehonorarer for tandlæger

Se protesehonorarer for tandlæger pr. 1. april 2022.

Takster for protesearbejde udført af tandlæge, samt maksimumtilskud til protesearbejde udført af tandlæge, der ikke har tilsluttet sig overenskomsten. Reguleringstillæg 30,0 %

Undersøgelser m.m.

 • Supplerende protetisk undersøgelse: 165 kr.
 • Kontrolundersøgelser: 165 kr.
 • Korrektion/oppolering af protese (jf. § 3, stk. 4): 361 kr.

Nye proteser

 • Delprotese inkl. evt. bøjler og udslibninger: 6.105 kr.
 • Stålunitorprotese (monteret) inkl. be- og udslibning: 9.637 kr.
 • Hel overkæbeprotese eller hel underkæbeprotese: 5.625 kr.
 • Helprotesesæt: 10.109 kr.
 • Tillæg ved patologiske forandringer m.v. (helproteser): 1.812 kr.

Duplikering og rebasering

 • Duplikering af protese: 2.449 kr.
 • Rebasering af protese: 1.778 kr.
 • Midlertidig rebasering: 451 kr.

Reparation, udvidelse og nødbehandling

 • Honorar for behandling: 650 kr.
 • Herudover ydes der dækning for dokumenterede laboratorieudgifter.

Ydelser i forbindelse med henvisning af patient fra klinisk tandtekniker

 • Hen- og tilbagevisning fra klinisk tandtekniker: 324 kr.
 • Udslibning/beslibning efter henvisning fra klinisk tandtekniker: 445 kr.

Diverse

 • Immediattillæg pr. protesedel: 2.003 kr.
 • Blødtblivende basis pr. protesedel (hertil komer evt. duplikering): 1.035 kr.
 • Ikke-allergifremkaldende materiale (hvor lægedokumenttion foreligger): 2.174 kr.
 • Indstøbning af Cpr. nr. (på kommunens begæring): 452 kr.

Udebesøg, tillæg i henhold til "Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge".