Københavns Kommunes logo

Protesehonorarer for tandlæger

Se protesehonorarer for tandlæger pr. 1. oktober 2022.

Takster for protesearbejde udført af tandlæge, samt maksimumtilskud til protesearbejde udført af tandlæge, der ikke har tilsluttet sig overenskomsten. Reguleringstillæg 35,1 %.

Undersøgelser m.m.

 • Supplerende protetisk undersøgelse: 172 kr.
 • Kontrolundersøgelser: 172 kr.
 • Korrektion/oppolering af protese (jf. § 3, stk. 4): 376 kr.

Nye proteser

 • Delprotese inkl. evt. bøjler og udslibninger: 6.344 kr.
 • Stålunitorprotese (monteret) inkl. be- og udslibning: 10.015 kr.
 • Hel overkæbeprotese eller hel underkæbeprotese: 5.846 kr.
 • Helprotesesæt: 10.505 kr.
 • Tillæg ved patologiske forandringer m.v. (helproteser): 1.883 kr.

Duplikering og rebasering

 • Duplikering af protese: 2.545 kr.
 • Rebasering af protese: 1.848 kr.
 • Midlertidig rebasering: 469 kr.

Reparation, udvidelse og nødbehandling

 • Honorar for behandling: 676 kr.
 • Herudover ydes der dækning for dokumenterede laboratorieudgifter.

Ydelser i forbindelse med henvisning af patient fra klinisk tandtekniker

 • Hen- og tilbagevisning fra klinisk tandtekniker: 336 kr.
 • Udslibning/beslibning efter henvisning fra klinisk tandtekniker: 462 kr.

Diverse

 • Immediattillæg pr. protesedel: 2.082 kr.
 • Blødtblivende basis pr. protesedel (hertil komer evt. duplikering): 1.075 kr.
 • Ikke-allergifremkaldende materiale (hvor lægedokumenttion foreligger): 2.259 kr.
 • Indstøbning af Cpr. nr. (på kommunens begæring): 470 kr.

Udebesøg, tillæg i henhold til "Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge".