Protesehonorarer for tandlæger

Se protesehonorarer for tandlæger pr. 1. oktober 2021.

Takster for protesearbejde, samt maksimumtilskud til protesearbejde udført af tandlæge, der har tilsluttet sig overenskomsten. Reguleringstillæg 30,0 %.

Undersøgelser m.m.

 • Supplerende protetisk undersøgelse: 165 kr.
 • Kontrolundersøgelser: 165 kr.
 • Korrektion/oppolering af protese (jf. § 3, stk. 4): 361 kr.

Nye proteser

 • Delprotese inkl. evt. bøjler og udslibninger: 6.105 kr.
 • Stålunitorprotese (monteret) inkl. be- og udslibning: 9.637 kr.
 • Hel overkæbeprotese eller hel underkæbeprotese: 5.625 kr.
 • Helprotesesæt: 10.109 kr.
 • Tillæg ved patologiske forandringer m.v. (helproteser): 1.812 kr.

Duplikering og rebasering

 • Duplikering af protese: 2.449 kr.
 • Rebasering af protese: 1.778 kr.
 • Midlertidig rebasering: 451 kr.

Reparation, udvidelse og nødbehandling

 • Honorar for behandling: 650 kr.
 • Herudover ydes der dækning for dokumenterede laboratorieudgifter.

Ydelser i forbindelse med henvisning af patient fra klinisk tandtekniker

 • Hen- og tilbagevisning fra klinisk tandtekniker: 324 kr.
 • Udslibning/beslibning efter henvisning fra klinisk tandtekniker: 445 kr.

Diverse

 • Immediattillæg pr. protesedel: 2.003 kr.
 • Blødtblivende basis pr. protesedel (hertil komer evt. duplikering): 1.035 kr.
 • Ikke-allergifremkaldende materiale (hvor lægedokumenttion foreligger): 2.174 kr.
 • Indstøbning af Cpr. nr. (på kommunens begæring): 452 kr.

Udebesøg, tillæg i henhold til "Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge".