Tandlægekonsulentens nyhedsbrev juni 2019

Til praktiserende tandlæger som søger udvidet helbredstillæg til borgere i Københavns Kommune.

Københavns Kommune har ændret praksis i forbindelse med ansøgninger om udvidet helbredstillæg for at sikre korrekt udbetaling af tilskud. Du skal som behandler være opmærksom på, at det desværre kan forsinke ansøgningsprocessen.

Når den digitale ansøgning om tilskud til tand- eller protesebehandling er tilsendt kommunen via virksomhedens dialogforum, bliver der ifølge den nye praksis fremsendt et formueskema til borgeren. Skemaet skal udfyldes og returneres til kommunen.

Den digitale ansøgning videresendes først til Tandlægekonsulenten, når borgerens sagsbehandler har modtaget det udfyldte formueskema.

Venlig hilsen

Tandlægekonsulentenfunktionen

Københavns Kommune

Tandlægekonsulentens nyhedsbreve