COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

 

Tandpleje for voksne i Københavns kommune

Lovgivningen på tandplejeområdet er relativ kompliceret at finde rundt i. Der er flere forskellige tilbud om tandpleje (f.eks. omsorgstandpleje, regionstandpleje og specialtandpleje), ligesom der også er flere forskellige muligheder for tilskud til tandpleje hos praktiserende tandlæge. I nogle af de kommunale tilbud, er der også mulighed for at vælge en anden behandler end den kommunen stiller til rådighed.

Hvis du har været i et andet EU-land og fået lavet tænderne der, er der mulighed for at få tilskud til visse ydelser. I så fald kan du henvende dig til Region Hovedstaden mhp. rådgivning og eventuel udbetaling af tilskud.

Henvendelse vedrørende klage over behandling eller honorarer hos praktiserende tandlæge skal ske til Region Hovedstaden. Vær venligst opmærksom på de gældende forældelsesfrister som fremgår af vores hjemmeside. Vær også opmærksom på at visse tandplejetilbud og tilskudsordninger forvaltes af Region Hovedstaden.

Vi håber at du via menuen til højre, vil kunne finde det tilbud eller den tilskudsordning, som kan komme dig til gode. Såfremt du behøver yderligere vejledning, er du velkommen til at kontakte os på nedenstående mailadresse, ligesom vi også besvarer telefoniske henvendelser.

Læs mere om digital afregning og digital kommunikation her.