Corona-virus:

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Københavns Kommune fortsat er ændrede, lukkede eller gradvist ved at åbne. Læs mere på kk.dk/corona

Behandlere tilmeldt proteseoverenskomsten

Når en behandler har tilsluttet sig proteseoverenskomsten betyder det, at den pågældende har pligt til at følge overenskomstens honorarer, når der ydes tilskud til behandling fra Københavns Kommune.

Her under ses en oversigt over behandlere med proteseoverensskomst, henholdsvis til tandlæger og tandtekniker:

 

Oversigt over praktiserende tandlæger med proteseoverensskomst

Oversigt over klinisk tandtekniker med proteseoverensskomst