COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Borgere - Omsorgstandplejen

Hvis du bor i plejebolig eller modtager varig hjemmehjælp kan du gøre brug af Omsorgstandplejen.

Omsorgstandpleje er en del af Københavns Kommunens ydelseskatalog.

Du kan ikke selv tilmelde dig omsorgstandpleje, men skal visiteres af en visitator fra et lokalområdekontor eller personalet ved din plejebolig. Når du modtager Omsorgstandpleje kan du ikke samtidig få tilskud til tandbehandling fra Den Offentlige Sygesikring.

Det koster 540 kr. årligt (550 kr. i 2021), at være tilmeldt Omsorgstandplejen uanset dit behandlingsbehov. Beløbet reguleres en gang om året.

Du kan frit vælge mellem Københavns kommunes egen omsorgstandpleje eller de privatpraktiserende tandlæger og tandteknikere kommunen har en leverandøraftale med.

 

Hvad er omsorgstandpleje?

Omsorgstandpleje sker ud fra en individuel tandlægefaglig helhedsvurdering af dine ønsker om behandling, mulighederne for behandling samt mulighederne for at bevare et godt behandlingsresultat.

  • I dit eget hjem tilbydes primært udredende besøg, forbyggende tandpleje, protesebehandling og mindre nødbehandlinger
  • I Omsorgstandplejens klinikrum på plejecentre kan mange behandlinger udføres f.eks. fyldninger, tandudtrækninger og protesebehandling såfremt der foreligger røntgenbilleder.
  • På Omsorgstandplejens moderne klinikker kan de fleste behandlinger udføres.

Omsorgstandplejen omfatter som udgangspunkt kun de almindelige tandbehandlinger som pensionister kan opnå tilskud til – det vil sige basistandpleje (fyldninger etc.) og aftagelige proteser.

Omsorgstandlægen vedligeholder dine tænder, så tyggefunktionen ikke forringes, og der lægges især vægt på, at du ikke får nye tandskader.

Behandling, som udelukkende har et kosmetisk sigte tilbydes ikke. Det samme gør sig gældende med større istandsættelse af tandsættet med faste kroner og broer. 

 

Er der særlige hensyn?

Hvis behandling skal foregå i dit eget hjem er vi nødsaget til at stille følgende  krav:

  • At der foreligger en Arbejds Plads Vurdering
  • At de nødvendige hygiejniske krav tilgodeses.

Ovennævnte krav skal opfyldes, da vi er underlagt Københavns kommunes regler om arbejdsmiljø og hygiejniske forskrifter. Derfor er det er kun et begrænset antal behandlinger, som kan ske i dit eget hjem.

Såfremt det pga. behandlingens karakter eller af hygiejniske hensyn er nødvendigt, tilbydes behandling på en af vores klinikker. Kørslen bliver betalt af omsorgstandplejen uden yderligere udgifter for dig.

Hvis du skal behandles på klinik eller klinikrum forventer vi, at du kan opnå ledsagelse af personale eller en pårørende, som kan støtte dig, og stå for eventuel forflytning til behandlingsstolen eller med oplysninger om særlige hensyn, helbred og medicin m.m.