COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Borgere - Regionstandpleje

Regionstandpleje er et tilbud til børn og unge med tandlægelige lidelser, som ubehandlede vil medfører en væsentlig funktionsforstyrrelse. Det drejer sig overvejende om børn og unge født med manglende tandanlæg, hvor dette forhold ikke kan løses ved tandregulering, men kræver behandling efter det fyldte attende år med tandimplantater.

Regionstandplejen omfatter også børn og unge med tanddannelsesforstyrrelser.

Indskrivning i Regionstandplejen fordrer at man allerede inden sit attende år er blevet indskrevet via den kommunale børne- ungdomstandpleje. Patienter over atten år som ikke tidligere er blevet indskrevet kan ikke modtages til behandling.

For indskrevne patienter som flytter, gælder at behandlingsforpligtigelsen overtages af den Region man flytter til. Dog skal du straks henvende dig til den behandlende instans, hvis du flytter mellem Regioner midt i en behandling, da en praktiserende tandlæge ikke umidlbart overtager aftaler og behandlinger i tilflydts Regionen.

 

For borgere i Københavns Kommune sker henvendelse til Regionstandplejen.