COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Borgere - Specialtandplejen

Hvem er vi

  • Specialtandplejen undersøger og behandler dine tænder og proteser regelmæssigt og efter behov. Der tilbydes også undervisning i, hvordan mund, tænder og proteser plejes korrekt.
  • Behandlingen tager primært sigte på at afhjælpe og forebygge smerter og andre ubehageligheder, samt vedligeholde en acceptabel tyggefunktion. De mest almindelige ydelser i Specialtandplejen er undersøgelse, tandrensning, fyldninger og protesekorrektioner. Større behandlinger som kroner, broer og implantatbehandling kan tilbydes, så frem borgerens almene tilstand og hygiejne er velegnet.
  • Vi tilbyder behandling på klinikker på Amager (Fussingvej), Vesterbro (Tietgensgade), Bispebjerg Hospital og Sct. Hans Hospital i Roskilde.
  • Størstedelen af Specialtandplejens klinikker er forsynet med lift og vi forventes, at borgeren ledsages af personale eller pårørende der er ansvarlig for og kan forestå liftning, hvis der er behov. Da klinikkerne er kun udstyret med et standart sejl, vil det være en fordel at medbringe eget sejl.

Hvem kan henvises

  • Specialtandpleje henvender sig til borgere med udviklingshæmning, autisme eller en kronisk psykiatrisk lidelse (psykose) som gør det vanskeligt eller umuligt at benytte tandpleje hos praktiserende tandlæge.
  • Der modtages ikke henvisning pga. tandlægeangst, medmindre den henviste tillige lider af en langvarig og alvorlig psykisk lidelse (psykose) eller en vidtgående udviklingsforstyrrelse. Det forudsættes, at man har en funktionsnedsættelse, der gør at man er afhængig af andres hjælp. Det vil således sige, at funktionsnedsættelsen er så betragtelig at man kan oppebære offentlig pension, selv om dette i sig selv ikke er en tilstrækkelig forudsætning.
  • Dog kan indlagte psykiatriske syge, som midlertidigt har en alvorlig funktionsnedsættelse, henvises til nødbehandling eller anden begrænset behandling

 

Hvem kan henvise

  • Afdelingslederen ved det bo- eller behandlingstilbud borgeren er tilknyttet kan visiterere til specialtandplejen. Det kan være det ledende personale ved et socialpædagogisk bo- eller dagtilbud, læger og sygeplejersker ved distriktspsykiatrisk center eller psykiatrisk sygehusafdeling mv. Praktiserende læger eller tandlæger kan ikke henvise til specialtandplejen, ligesom økonomisk motiverede henvisninger ikke modtages. Henvisning fra praktiserende speciallæge i psykiatri modtages såfremt henvisningen er motiveret. Henvisningsblanketten kan downloades her.

 

Hvad koster det

  • Der er knyttet en egenbetaling til tilbuddet på maksimalt 2.010 kr. årligt (2.050 kr. i 2021). Tilbuddet omfatter al tandlægelig behandling og forebyggelse, som der ud fra en tandlægelig bedømmelse er et nødvendigt behov for og som er realistisk at gennemføre. Der tilbydes også behandling i generel anæstesi (helbedøvelse) såfremt det fagligt skønnes nødvendigt. Du kan læse om specialetandpleje i vores brochure. For nogle borgere kan tilbuddet udelukkende have midlertidig karakter såfremt tilstanden bedres og det igen bliver muligt at benytte praktiserende tandlæge.

Alle specialtandplejens klinikker er forsynet med lift, og det forventes at ledsagende personale eller pårørende er ansvarlig for og kan forestå liftning hvis der er behov.