COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Henvisning til Regionstandplejen

 

Regionstandplejen modtager ikke nye patienter fra praktiserende tandlæger. Regionstandpleje er et regionalt tilbud om behandling.

 
Den 1. april 2006 ophørte den såkaldte "overgangsordning" hvorefter borgere født inden 1. april 1983 kunne modtage behandling som efter den tidligere § 97 i Lov om Social Service.

Nu modtages udelukkende patienter henvist fra den kommunale børne- ungdomstandpleje som har pligt til at identificere børn med odontologiske lidelser som ubehandlede medfører en væsentlig funktionsnedsættelse inden det 18. år.

Derudover modtager Regionstandplejen patienter som er visiteret til behandling i andet steds, som er tilflyttet Københavns Kommune.

Såfremt der er indgået leverandøraftale mellem en praktiserende tandlæge og den fraflyttede region overtager Regionstandplejen i den tilflyttede region ikke betalingsforpligtigelsen, men kun behandlingsforpligtigelsen. Såfremt patienten fortsat skal behandles af praktiserende tandlæge kræver det derfor indgåelse af ny leverandøraftale mellem den pågældende tandlæge og Region Hovedstaden.

Endelig modtager regionstandplejen patienter hvis behandling eller visitationsafgørelse ved personlig aftale er blevet udskudt udover overgangsordningen. Dette vil fremgå af brev fra kommunen som er tilsendt den pågældende borger.

For borgere i Københavns Kommune skal henvendelse vedrørende regionstandpleje ske til afdelingen for tand-, mund- og kæbekirurgi ved Rigshospitalet