COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Henvisning til Specialtandplejen

 

Hvem kan henvises: 

Specialtandpleje er et tilbud om tandpleje til udviklingshæmmede, kronisk psykisk syge mv. der på grund af grundmorbus har svært ved eller som slet ikke, kan benytte tandpleje hos praktiserende tandlæge. Det kan være i længere perioder eller permanent. Det forudsættes, at borgeren har en så væsentlig funktionsnedsættelse, at vedkommende er afhængig af andres hjælp. Ved psykisk lidelse forstås i denne sammenhæng en egentlig psykose hvorfor henvisning alene pga. af angst specielt tandlægeangst ikke modtages.

Det vil således sige, at funktionsnedsættelsen er så betragtelig, at borgeren kan oppebære offentlig pension. Dette er en nødvendig men ikke tilstrækkelig forudsætning for henvisning til specialtandplejen. Dog kan indlagte psykiatriske patienter, som midlertidigt har en alvorlig funktionsnedsættelse henvises til nødbehandling eller anden begrænset behandling

Indholdet i tilbuddet er beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning.

Hvem kan henvise:

Henvisning modtages kun fra de generelle socialpædagogiske eller behandlingsmæssige tilbud borgeren er tilknyttet og ikke fra praktiserende tandlæge eller læge.  Henvisning sker således fra socialpædagogisk botilbud, dagcenter, distriktspsykiatrisk center, psykiatrisk hospitalsafdeling mv.

Henvisning skal ske af en fagperson med kendskab til borgerens grundmorbus - hospitalslæge, sygeplejerske eller pædagogisk leder ved botilbud.

Henvisninger modtages ikke hvis henvisningen sker pga. økonomiske forhold. Henvisningsblanketten kan downloades her.

 

Alle specialtandplejens klinikker er forsynet med lift, og det forventes at ledsagende personale er ansvarlig for og kan forestå liftning hvis der er behov.

Yderligere oplysninger om tilbuddet kan fås hos Voksentandplejen.