COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Henvisning til tandbehandling i generel anæstesi

Voksentandplejen tilbyder omegnskommuner at forestå tandbehandling i generel anæstesi på alle typer patienter (med en minimumsalder på 2 år). Alle patienter kommer til forundersøgelse hos en overlæge i anæstesiologi (hvis denne skønner det nødvendigt) på Rigshospitalet Glostrup og bliver derefter indkaldt til en behandlingstid på en torsdag. Tandbehandlingen foretages af Voksentandplejens medarbejdere. Der udføres alle former for almindelige behandling tandbehandling, ligesom der ved behov kan hyres en TMK-kirurg ind til avanceret kirurgi.

Henvisningskommunen betaler for Region Hovedstadens udgifter (operationsleje + løn til anæstesiteamet) og for Voksentandplejens udgifter (løn til tandlægeteamet + materialeomkostninger + administration).

Pris (2020-niveau) som P/L-reguleres hvert år i januar:

  • Generel anæstesi pr. påbegyndt ½ time: 1.250 kr.
  • Tandlægeteam pr. påbegyndt ½ time: 852 kr.
  • TMK-kirurg pr. påbegyndt ½ time: 850 kr. (lægges oven i udgiften til tandlægeteamet)
  • Administration pr. henvist patient: 1.555 kr.
  • Ved evt. teknikudgifter afholder henvisningskommunen udgiften til denne.
  • Det er et krav, at nedenstående henvisningsblanket inkl. samtykkeblanket er udfyldt og sendt til glostrup@kk.dk for at Voksentandplejen kan være behjælpelig med at behandle patienten.

Der vil ved udeblivelser blive faktureret det fulde beløb til den udgift, som Voksentandplejen vil blive påført. Ved afbud senere end 48 timer før operationsdagen blive pålagt et gebyr på 2.688 kr.

Henvisningblanket til tandbehandling i generel anæstesi