COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Klager over tandlæger, tandtekniker og andre behandlere

Styrelsen for Patientsikkerhed (Patientombuddet) har indført digitale klageskemaer

Digitale klager gælder både for klager over sundhedsfaglig behandling og brud på patientrettigheder. Klageskemaerne findes på www.borger.dk under ”Sundhed og sygdom” > ” ”Klage over sundhedsvæsenet” eller på følgende link:

http://www.stps.dk/borger-pr for klage over brud på patientrettighed
http://www.stps.dk/borger-kc for klage over sundhedsfaglig behandling

Det er et lovkrav, at klager til Styrelsen for Patientsikkerhed (Patientombuddet) skal indgives ved at bruge de digitale klageskemaer på borger.dk. Styrelsen skal derfor som udgangspunkt afvise klager, som sendes med mail eller post.

Borgere, der ikke er i stand til at benytte det digitale klageskema på grund af alder, sygdom eller sprogvanskeligheder kan dog sende klager med almindelig post. Men herefter er det styrelsen, der afgør, om en borger kan fritages for at klage digitalt. Borgeren skal derfor i klagen angive årsagen til, at der sendes almindeligt brev.

I kan finde information om klagemuligheder og digital klage på styrelsens hjemmeside www.stps.dk, eller kontakt klagecentret på tlf. 72286765.

Klagefrister:

  • Klager du over tandlægens service, honorar (tandlægeregning), information om prisen og andre overenskomstmæssige forhold, skal klagen være indgivet inden seks uger regnet fra det tidspunkt, hvor du bliver opmærksom på forholdet, der giver dig anledning til klagen. 
  • Klager du over den faglige behandling, skal klagen indgives inden to år efter det tidspunkt, hvor du er blevet bekendt med det forhold, der klages over, dog senest fem år efter behandlingen fandt sted.
  • Behandlingsskader skal anmeldes senest fem år efter at du har fået kendskab til skaden, dog senest 10 år efter skaden er sket.

 

Patientombuddet

Frederiksborggade 15, 2. sal

1360 København K

http://stps.dk