COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

 

Voksentandplejen er en del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, og vi er som den øvrige forvaltning også arbejdsmiljø- og miljøcertificeret.

  • Voksentandplejen tilbyder tandpleje til pensionister, der på grund af sygdom eller handicap, ikke kan benytte en praktiserende tandlæge. Læs mere under Omsorgstandplejen.

 

  • På plejehjem og plejecentre tilbyder Voksentandplejen et forebyggelsesprogram, hvis formål er, at forhindre ældre og ikke selvhjulpne Københavnsske borgere mister deres tænder som følge af dårlig mundhygiejne, og hermed sikre mindst mulig risiko for infektioner i kroppen. Læs mere under SOC - Shared Oral Care.

 

  • Derudover tilbyder Voksentandplejen tandpleje til udviklings-hæmmende borgere og borgere med kroniske psykiske lidelser, som har vanskeligt ved, eller som slet ikke kan benytte tandpleje hos en praktiserende tandlæge. Læs mere under Specialtandplejen.

 

  • Endelig forestår Voksentandplejen alle tandlægefaglige vurderinger af økonomiske tilskud via sundhedsloven, lov om aktiv socialpolitik og pensionslovgivningen. Læs mere under Tilskudsordninger.
 

Såfremt du behøver yderligere vejledning, er du velkommen til at kontakte os på nedenstående mailadresse, ligesom vi også gerne besvarer telefoniske henvendelser.

 

  • Dage med kortest telefonisk ventetid er tirsdage, onsdage, torsdage og fredage.
  • Tidspunkter på dagen med kortest telefonisk ventetid er mellem kl. 11-12 og 13-14.
  • Dage med længst telefonisk ventetid er mandage og dage efter helligdage.