Oversigt over behandlere med proteseoverensskomst

Her under ses en oversigt over behandlere med proteseoverensskomst, henholdsvis til tandlæger og tandtekniker:

 

Oversigt over praktiserende tandlæger med proteseoverensskomst

Oversigt over klinisk tandtekniker med proteseoverensskomst