Oversigt over honorarer i proteseoverenskomst

Her under ses links til de honorarer, der er i proteseoverensskomsten, henholdsvis til tandlæger og tandtekniker:

 

Oversigt over honorarer i proteseoverensskomsten pr. 23. maj 2018 for Tandlæger

Over sigt over honorarer i proteseoverensskomsten pr. 23. maj 2018 for Klinisk Tandtekniker