Oversigt over honorarer i proteseoverenskomst

Her under ses links til de honorarer, der er i proteseoverensskomsten, henholdsvis til tandlæger og tandtekniker:

 

Oversigt over honorarer i proteseoverensskomsten pr. 1. april 2020 for Tandlæger

Over sigt over honorarer i proteseoverensskomsten pr. 1. april 2020 for Klinisk Tandtekniker