Corona-virus:

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Københavns Kommune fortsat er ændrede, lukkede eller gradvist ved at åbne. Læs mere på kk.dk/corona

Oversigt over honorarer i proteseoverenskomst

Her under ses links til de honorarer, der er i proteseoverensskomsten, henholdsvis til tandlæger og tandtekniker:

 

Oversigt over honorarer i proteseoverensskomsten pr. 1. april 2020 for Tandlæger

Over sigt over honorarer i proteseoverensskomsten pr. 1. april 2020 for Klinisk Tandtekniker