COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Shared Oral Care

Shared Oral Care

En velfungerende mund er nødvendigt for livets opretholdelse, for at indtage mad og drikke, for at trække vejret, kommunikere, smagsnydelse og kærtegn gennem kys. Derfor er en velfungerende mund en grundlæggende forudsætning for livskvalitet for alle.

 

SOC -  "Shared Oral Care", er et forebyggelseprogram hvis formål er, at forhindre ældre og ikke selvhjulpne Københavnske borgere på plejehjem og centre mister deres tænder, som følge af dårlig mundhygiejne. Endvidere er målet med forebyggelsesprogrammet, at sikre mindst mulig risiko for infektioner i kroppen, forårsaget af dårlig mundhyejne.

 

SOC forebyggelsesprgrammet er en ny måde at tænke omsorgstandpleje på og er sideløbende med vores almindelige tilbud om omsorgstandpleje til tilmeldte borgere, også et tilbud der systematisk vil blive tilbudt alle borgere på Københavnske plejehjem og centre.

 

Har du spørgsmål til forebyggelsesprogrammet, opbygning eller om udsigterne for, at programmet bliver indfaset på Deres plejehjem/center, er du velkommen til at kontakte programansvarlig, Johan Poulsen på email: mz31@suf.kk.dk.