COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Socialtandpleje

 

Der er vedtaget en ny lov om vederlagsfri Socialtandpleje pr. 1.7.2020. Siden den ny lov trådte i kraft, er opgaven med at varetage tilbuddet til borgerne i målgruppen (hjemløse, borgere tilknyttet herberger og varmestuer) blevet løst i samarbejde mellem Københavns Kommune og den frivillige forening Bisserne.

Hvem kan henvise?

Gadeplansmedarbejdere, der kender borgeren fra målgruppen (hjemløse, borgere tilknyttet herberger og varmestuer) kan fra d. 1.7.2020:

  • kontakte Bisserne Mændenes Hjem på telefon 21 67 89 31 eller Bisserne Kofoeds Skole på telefon 23 47 87 31 og høre om de har en ledig akuttid til borgeren
  • hvis Bisserne ikke har ledige tider, da bedes gadeplansmedarbejderen ringe til Voksentandplejens reception 33 17 57 80 mandag-fredag mellem kl. 8:15-14.