Voksentandplejens historie

18 år i Voksentandplejen

Voksentandplejen er en forholdsvis ung organisation, der startede i 1996 under navnet Omsorgstandplejen, med en personalestab på fem deltids tandlæger, to klinikassistenter og to administrative personaler, der var fuldtidsbeskæftiget og ledet af daværende overtandlæge John Christensen. En del af personalet er fortsat ansat og kan berette mange historier, blandt andet at vi på dette tidspunkt havde tilknyttet en tandklinik på hovedsæde i lokaler på plejecentret Sølund. Vi havde derudover en tandklinik på Plejecentret Bysævneparken.

John Christensen, der var en travl mand, deltog selv i de kliniske undersøgelser af patienterne, men havde også sin gang på Tandlægekonsulentens kontor.

 

Tallene taler for sig selv

Omsorgstandplejen viste sig at være en stor succes. Siden året 1996  er antallet af omsorgspatient 10 dobbelt fra ca. 300 til ca. 3000, hvilket sikkert var en af årsagerne til John Christensen inden for det første år overlod det kliniske arbejde til de ansatte tandlæger.

Byens ældre svækkede borgere - omsorgspatienterne, blev primært behandlet af udekørende teams med mobilt udstyr i deres hjem eller på en af de to klinikker.

Under Omsorgstandplejen hørte også Tandlægekonsulenten, som også var John Christensen, med de daværende 3 administrative medarbejdere. De havde til huse på en anden adresse i byen, på Toftegaards Plads indtil de to enheder i 2000 blev samlet i den nuværende bygning i Tietgensgade 31.

 

Nye kræfter i ledelsen og nye visioner blomstrer

I 2002 tiltrådte den nuværende overtandlæge og overtog ledelsen af de ca. 20 ansatte i Omsorgstandplejen. Overtandlægen havde det formål at søsætte tilbuddet Amtstandplejen, et tilbud til amtets fysisk og psykisk handicappede, der ikke kunne modtage de tilbud den almene tandlægepraksis i byen kunne give.

Inden for det første halve år hvor Amtstandplejen blev en realitet, ændrede organisationen navn til Voksentandplejen, med tre underafdelinger, Omsorgstandplejen, Amtstandplejen og Tandlægekonsulenterne. Voksentandplejen omfattede tidligere tilbuddet amtsspecialtandpleje, den særlige tilskudsordning til cancer - og Sjøgren patienter, samt administration af sygesikringstandplejens klage og tilsynssystem i Københavns Kommune.

Amtstandplejen ændrede dog navn til Specialtandplejen i 2008, i forbindelse med amterne blev nedlagt og tilbuddet er nu forbeholdt Københavns Kommunes fysiske og psykiske handikappede. Ved kommunalreformen overgik sygesikringstandplejen, Amtsspecialtandplejen (som kom til at hedde Regionstandplejen), samt den særlige tilskudsordning til Region Hovedstaden.

Gennem tiden har nogle omegnskommuner købt sig til behandlinger hos os, i forbindelse med to af vores klinikker ligger på Sankt Hans Hospital og Bispebjerg Hospital.

 

Behov for tandpleje

Behovet for tilbuddet Amtstandplejen/Specialtandplejen har gennem tiden været stigende fra ca. 300 til 1700 patienter med et tilsvarende stigende behandlingsbehov. Det er årsagen til, vi i dag er en arbejdsplads med 55 ansatte fordelt på de tre afdelinger. Arbejdspladsen prioriterer, at alle medarbejdere har sin gang i mindst to af afdelingerne, samt har faglige eller administrative ansvarsområder. Denne prioritering giver en dynamisk arbejdsplads med omstillingsparate og engagerede medarbejdere.

I Voksentandplejen er sket mange forandringer de sidste ti år.

Omsorgstandplejen har bl.a.:

 • Overgået til elektronisk journalføring i 2011.
 • Ekspanderet med 5 tjenestebiler, hvor af de aller nu er el-biler.
 • Deltaget i udviklingen af mobile units.
 • Arbejdsmiljø og miljøcertificeret.
 • Miljø og hygiejne tiltag ifølge de lovpligtige direktiver og ændret vores arbejdsgange, samt intensiveret brugen af klinikker og mindsket behandlinger i hjemmet.
 • Indkøbt en lille lastbil og indrettet en tidsvarende klinik til behandlinger ved de plejehjem, der ikke har plads til at huse os med et klinikrum.
 • Opført yderligere klinikker på Dr. Ingrids Hjem, Fælledgården og De Gamles By, således at vi med de eksisterende klinikker på Sølund og Bystævneparken i alt har fem klinikker i Omsorgstandplejen.
 • Voksentandplejens personale underviser i flere forskellige situationer, SOSU elever, på Panum, eller hands-on undervisning af personaler.
 • Tour de SUF, interesse besøg på tværs af kommunes organisationer og instutioner.
 • Videreudviklet mundhygiejniske tiltag på plejehjem til et sundhedsfremmende mundhygiejne program ”Shared Oral Care” (SOC), der løbende kommer til at omfatte alle plejehjem i Københavns Kommune.
 • Voksentandplejen er medejer af Tandplejeinformation OOP, et offentligt og privat partnerskab, som udvikler undervisnings- og informationsmateriale specielt rettet mod omsorgstandpleje og tandpleje for ældre. Selskabet driver bl.a. hjemmesiderne http://www.tandplejeinformation.dk/ og www.omsorgstandpleje.org.

 

Specialtandplejen har bl.a.:

 • Overgået til elektronisk journalføring i 2006.
 • Opført tre klinikker i Tietgensgade, heraf en narkose-klinik.
 • Opført en klinik på Sankt Hans Hospital.
 • Opført en klinik på Bispebjerg hospital.

Som medarbejder i Voksentandplejen, deltager vi alle meget gerne i undervisning på flere forskellige plan, bl.a. Sosu elever, tandlægestuderende, tandpleje og klinikassistentelever på Panum der er ved at uddanne sig. Men vi ser bestemt også, at en af vores store og vigtige opgaver er, at viderebringe vores viden til vores meget vigtige samarbejdspartnere med hands-om læring i konkrete og udfordrende situationer omkring vores patienter.

Voksentandplejen har engagerede medarbejdere, der går på kurser, videre- og efteruddannelser sig, for at holde sig opdateret inden for faget, IT og udfordringer vi møder i hverdagen. Ligeledes deltager hele Voksentandplejen i spændende kurser både i og uden for huset. Det kunne være tandlægefaglige, vedrørende samarbejde og kommunikation, for at være helt opdateret på at kunne være den bedste kollega, behandler og samarbejdspartner.

Der er desuden gennem tiden udgået talrige publikationer fra Voksentandplejen, både i nationale fagblade, men også som internationale peer-reviewed tidskrifter.