Om Voksentandplejen

Vi tilbyder tandpleje og behandling til bestemte borgere i Københavns Kommune på vores tandklinikker.

I Voksentandplejen tilbyder vi tandpleje og behandling til bestemte borgere i Københavns Kommune, hvor vi er en del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Vi tilbyder blandt andet omsorgstandpleje til pensionister, der på grund af sygdom eller handicap ikke kan benytte en praktiserende tandlæge.

Derudover tilbyder Voksentandplejen specialtandpleje til udviklingshæmmende borgere og borgere med kroniske psykiske lidelser, som har vanskeligt ved, eller som slet ikke kan benytte tandpleje hos en praktiserende tandlæge.

I vores socialtandpleje tilbyder vi en række behandlinger til personer med særligt sociale udfordringer, blandt andet akut, forebyggende og funktionsopbyggende tandbehandling. Vi giver også forebyggende råd og vejledning.

Endelig forestår Voksentandplejen og Tandlægekonsulenten alle tandlægefaglige vurderinger af økonomiske tilskud via sundhedsloven, lov om aktiv socialpolitik og pensionslovgivningen.

Forebyggelsesprogram

Foruden det almindelige tilbud om omsorgstandpleje har Voksentandplejen et forebyggelsesprogram, der hedder Shared Oral Care.

Formålet er at forhindre, at ældre og ikke-selvhjulpne københavnere mister deres tænder som følge af dårlig mundhygiejne – og hermed sikre mindst mulig risiko for infektioner i kroppen. 

En gang om måneden besøger særligt uddannet personale fra Omsorgstandplejen alle plejehjemmene for at arbejde intensiveret med beboernes mundpleje.

Arbejdet med den forebyggende tand- og mundpleje foregår i et tæt tværfagligt samarbejde med plejehjemmets personale.

Tandklikker på forskellige lokationer

Voksentandplejen har tandklinikker fordelt på 11 lokationer. Klinikkerne anvendes både i Omsorgstandplejen, i Specialtandplejen og i Socialtandplejen.

Klinikkerne er topmoderne og fuldt funktionelle, så vi kan udføre alle almindelige behandlinger.

Nogle af vores tandklinikker ligger på udvalgte plejehjem, som vi har i samarbejde med Københavns Kommunes plejehjem. På behandlingsrummene fortages undersøgelse og mindre avancerede og ukomplicerede behandlinger.

Når tandlægen eller tandplejeren har foretaget en udredende undersøgelse, vil der efter behov blive henvist og efterfølgende givet tid til behandling på en Voksentandplejens andre tandklinikker.

Privatlivspolitik

Voksentandplejen behandler oplysninger om dig. Vi registrerer en række oplysninger, som vi bruger i forbindelse med dine tandundersøgelser og tandbehandlinger. Vi overholder reglerne om behandling af personoplysninger.