Tilskud til tandpleje efter ulykke

Særlig økonomisk tilskud til tandproteser, hvis du har oplevet tandtab som følge af en ulykke (sundhedsloven § 135).

Hvis du er over 18 år og har og har været ude for en ulykke med funktionelt ødelæggende eller vansirende skader på tyggeorganet som tænder, mund og kæber og omgivende væv, kan du søge om økonomisk støtte til tandprotese, kroner, broer, implantater. 

Det gælder uanset dine egne økonomiske forhold. 

Det gælder dog ikke, hvis du er omfattet af særlige tandplejeordninger som omsorgstandpleje eller specialtandpleje. 

Ansøg hurtigst muligt efter ulykken 

Ved tildeling af støtte lægges der vægt på en umiddelbar tidsmæssig sammenhæng mellem ulykken og behovet for tandprotese.  

Ansøgning skal derfor fremsendes hurtigst muligt og dækker ikke anden behandling end tandprotesen eller reparation af tidligere tandprotese. 

Der gives støtte til den billigste, men fagligt forsvarlige behandling. Hjælp til fast protese (kroner, broer implantater) gives kun, hvis dette er den eneste fagligt forsvarlige behandlingsmulighed. Alle sager afgøres ved en konkret vurdering. 

Hvis du ønsker en anden behandling, end den der ydes støtte til, kan du få refunderet et beløb svarende til den godkendte støtte. 

Er du fritaget for Digital Post?

Kontakt Tandlægekonsulenten telefonisk, hvis du er fritaget for Digital Post.