Tilskud til tandpleje for dig, der er pensionist

Er du pensionist, kan kommunen give økonomisk tilskud til tandpleje.

Du kan som pensionist søge om økonomisk tilskud til tandbehandling udført i Danmark. 

Typer af tilskud

Vis alle

Helbredstillæg

Der ydes helbredstillæg til betaling af pensionisters egne udgifter til tandlægeydelser, som den offentlige sygesikring giver tilskud til. Der gives desuden helbredstillæg til pensionistens egne udgifter til aftagelige tandproteser, hvis kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig.

Helbredstillæg gives på baggrund af den personlige tillægsprocent og kan, hvis denne er 100 %, dække 85 % af egenbetalingen til sygesikrede ydelser og aftagelige tandproteser. 

Du kan søge om helbredstillæg via borger.dk eller ved at ringe til Borgerservice i Københavns Kommune på telefon 33 66 33 66.

Når det gælder sygesikrede tandlægeydelser, sker der ingen vurdering, da du har et retskrav på tilskud. Når det gælder helbredstillæg til proteser, skal kommunen vurdere, om udgiften er nødvendig. 

Personligt tillæg

Udover helbredstillæg kan personligt tillæg gives til folkepensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. Kommunen træffer afgørelse herom efter en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. Opnåelse af personligt tillæg sker ved henvendelse til din Borgerservice. 

Du har ikke retskrav på personligt tillæg. Personligt tillæg kan gives til den del af egenbetalingen for sygesikrede ydelser som helbredstillægget ikke dækker, eller til behandlinger som ikke er dækket af helbredstillægget fx kroner og faste broer.

Ud over den økonomiske vurdering sker der også i hvert tilfælde en konkret tandlægelig vurdering af, om behandlingen er den billigste fagligt forsvarlige, og om behandlingen er nødvendig.

I den forbindelse skal nævnes, at man stadig betragter behandling med aftagelige proteser som fagligt forsvarligt, og at der kun bevilges tilskud svarende til faste kroner og broer mv., hvis dette er den eneste fagligt forsvarlige løsning, og hvis erstatning af de(n) pågældende tand er nødvendig af kosmetiske eller tyggefunktionelle årsager. 

Ansøgning om personligt tillæg sker ved henvendelse til Borgerservice.

Kontakt Borgerservice (kk.dk)

Anvendelse af tillæg til anden behandling (substitution)

  • Såfremt du ved helbredstillæg og eventuelt personligt tillæg har opnået tilskud svarende til en aftagelige protese, kan du, hvis du ønsker det anvende dette tilskud til en dyrere løsning fx en fast protese eller implantat. I så fald skal du selv betale differencen op til den dyrere behandling.
     
  • Såfremt din tandlæge har honorarer for proteser som ligger ud over den pris Københavns Kommune har indgået overenskomst med tandlægeforeningen om, skal man selv betale differencen op til den højere pris.
     
  • Såfremt din tandlæges honorarer i øvrigt ligger ud over, hvad der er normalt i Københavns Kommune, kan kommunen bede om et alternativt tilbud hos anden tandlæge.