Tilskud til tandpleje fra sygesikringen

Når du er over 18 år, får du helt automatisk tilskud til en række behandlinger via sygesikringen.

Som dansk statsborger kan du modtage sygesikringstilskud til en række tandbehandlinger udført i Danmark, når du er over 18 år.

Der ydes helt automatisk tilskud via sygesikringen (sundhed.dk), når du går til tandlæge. Der gives kun tilskud til den basale tandpleje, fx undersøgelse, tandrensninger, rodbehandlinger, fyldninger og tandudtrækninger.

Sygesikringstilskud er uafhængigt af din indtægt og fremgår af din tandlægeregning.

Prisen for de tilskudsberettigede ydelser er faste, når du er gruppe 1-sikret, men de kan variere fra tandlæge til tandlæge, når du er gruppe 2-sikret. 

Hvis du er utilfreds med tandbehandlingen eller prisaftalen hos en praktiserende tandlæge, kan du hos Styrelsen for Patientklager læse, hvordan du klager (stpk.dk).

Du kan også få tilskud til tandbehandling udført i andet EU-land, hvis du har fået lavet ydelser, som svarer til de ydelser, sygesikringen giver tilskud til i Danmark.