Artikler

Find en række tandlægefaglige artikler.

Her på siden kan du finde en række tandlægefaglige artikler. Enkelte artikler har nuværende eller tidligere medarbejdere i Voksentandplejen været involveret i.

Voksentandplejen har i mange år samarbejdet med Tandplejeinformation om at udforme informationer og vejledninger om tandpleje og mundhygiejne.

Hvis du hjælper en ikke-selvhjulpen person med den daglige mundhygiejne, kan du formentlig have stor glæde af artiklerne fra Tandplejeinformations nyhedsbreve (omsorgstandpleje.org).