Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er basistandpleje og vedligeholdelse af dine tænder for dig, der bor i plejebolig eller modtager varig hjemmepleje.

Omsorgstandpleje sker ud fra en individuel tandlægefaglig helhedsvurdering. 

Vi lægger vægt på dine ønsker til behandling, mulighederne for behandling og dine muligheder for at bevare et godt behandlingsresultat.

Med omsorgstandpleje kan du få:

  • Basistandpleje som fx fyldninger og aftagelige proteser
  • Vedligeholdelse af dine tænder, så din tyggefunktion ikke forringes, og du ikke får nye tandskader. 

Vi tilbyder ikke behandling, som udelukkende har et kosmetisk sigte. Det samme gør sig gældende med større istandsættelse af tandsættet med faste kroner og broer. 

Praktiske informationer

Vis alle

Pris

Det koster årligt 570 kr. (2023) at være tilmeldt Omsorgstandplejen, uanset hvilke behov for behandling du har. Beløbet reguleres en gang om året.

Du kan frit vælge mellem Københavns Kommunes egen omsorgstandpleje eller de privatpraktiserende tandlæger og tandteknikere, som kommunen har en leverandøraftale med.

Tilskud

Når du modtager omsorgstandpleje, kan du ikke få tilskud til tandbehandling fra den offentlige sygesikring.

Her kan behandlingen finde sted

Behandlingen kan finde sted flere steder:

  • Udredende besøg i dit eget hjem
  • I Omsorgstandplejens klinikker. På vores klinikker på plejehjem udfører vi visse behandlinger, fx fyldninger, tandudtrækninger og protesebehandling, hvis der allerede er taget røntgenbilleder. På andre af vores klinikker udfører vi de fleste behandlinger.

Læs mere om vores klinikker

Særlige krav til behandling i eget hjem

Hvis behandling skal foregå i dit eget hjem, stiller vi krav om: 

  • At der foreligger en arbejdspladsvurdering (APV)
  • At de nødvendige hygiejniske krav tilgodeses.

Vi stiller disse krav for at leve op til Københavns Kommunes regler om arbejdsmiljø og hygiejne. Derfor er det er kun et begrænset antal behandlinger, som kan ske i dit eget hjem.

Ledsager

Hvis du skal behandles på klinik, forventer vi, at du ledsages af personale eller en pårørende, som kan støtte dig.

Hvis der er behov for det, skal din ledersager stå for eventuel forflytning til behandlingsstolen eller komme med oplysninger om særlige hensyn, helbred og medicin m.m.

Betaling af kørsel til klinik

Hvis du får tilbud om behandling på en af vores klinikker, bliver kørslen betalt af Omsorgstandplejen. Der er derfor ikke yderligere udgifter for dig.

Kvalitetsstandard for omsorgstandplejen

Vil du gerne læse mere om omsorgstandplejens indhold, så kan du læse mere under Københavns Kommunes kvalitetsstandarder.

Læs mere om Københavns Kommunes kvalitetsstandarder