Shared Oral Care: Et forebyggede mundplejeprogram

God mundhygiejne er vigtigt! Shared Oral Care (SOC) er et forebyggede mundplejeprogram for plejehjemsbeboere i Københavns Kommune.

En velfungerende mund er en grundlæggende forudsætning for god livskvalitet for alle – og nødvendig for livets opretholdelse, for at indtage mad og drikke, trække vejret, kommunikere, nyde smage og kærtegne gennem kys.

Der kan være sammenhæng mellem at være ældre og have nedsat immunforsvar og udvikle en række livstruende sygdomme som følge af dårlig mundhygiejne. Sygdomme som for eksempel lungebetændelse, hjerte-kar-sygdomme og diabetes.

Derfor er den forebyggende indsat og fokus på daglige mundpleje meget vigtig.

Shared Oral Care (SOC) har til formål forhindre, at ældre og ikke-selvhjulpne beboere på kommunes plejehjem mister deres tænder og/eller bliver syge som følge af dårlig mundhygiejne.

SOC-programmet arbejder aktivt med at styrke det tværfaglige samarbejde med kommunes plejehjem, så alle beboere ved fælles hjælp kan opretholde en acceptabel mundpleje.

Shared Oral Care er et supplement til omsorgstandpleje.

Har du spørgsmål til forebyggelsesprogrammet, så kontakt den programansvarlige for Shared Oral Care:

Kontakt

Johan Elmelund Poulsen