Socialtandpleje

Socialtandpleje er for dig, der er hjemløs eller bruger af herberger og varmestuer.

Hos Socialtandplejen tilbyder vi en række behandlinger. 

Du kan få akut tandbehandling, som afhjælper smerte, infektion, hævelse, skade eller anden akut tilstand som fx akut knækkede tænder.

Funktionsopbyggende tandbehandling tilbyder vi også, altså behandling af oral funktionsnedsættelse til dig, der fx har nedsat tyggefunktion, vansirede tænder eller mangler tænder i fortandsregionen.

Vi giver også forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, fx information og instruktion i tandpleje, herunder daglig mundhygiejne.

Derudover tilbyder vi forebyggende behandling eller funktionsopbyggende behandling som fx genopbygning af hele tandsæt eller proteser. Det er Voksentandplejen, som vurderer, om dette er relevant.

Kriterier for at få socialtandpleje

Du kan få tilbuddet om socialtandpleje, hvis du opfylder alle disse kriterier:

  • Du har særlige sociale udfordringer, så du ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i privat praksis eller den kommunale omsorgs- og specialtandpleje
  • Du har et CPR-nummer og berettiget til et dansk sundhedskort.

Derudover skal du opfylde ét eller flere af disse kriterier:

  • Du er gadehjemløs 
  • Du er bruger af herberger, varmestuer og væresteder pga. hjemløshed, eller fordi du ikke kan opholde dig i din egen bolig
  • Du har et meget kaotisk stof- og/eller alkoholmisbrug (obs, kun for borgere folkeregistretet i Københavns Kommune)
  • Du er tidligere hjemløs, der nu bor i egen bolig (obs, kun for borgere folkeregistretet i Københavns Kommune).

Praktiske informationer

Vis alle

Tilmelding

Gadeplansmedarbejdere, herberger, mv. kan henvende sig til Voksentandplejen.

Når du møder op på Voksentandplejens tandklinik, vil der blive fortaget en tandplejefaglig vurdering af dit behov for behandling.

I akutte tilfælde uden for Voksentandplejens åbningstid henviser vi til Tandlægevagten, Oslo Plads. Kontakt Tandlægevagten

Pris

Tilbuddet er gratis.

Klinikker

Vi tilbyder behandling på vores klinikker på:

Klage

Hvis du ønsker at klage over, at du ikke kan blive visiteret til Socialtandplejen, så beder vi dig kontakte Voksentandplejen skriftligt.

I emnefeltet eller overskriften skal du venligst skrive:

"Klage over manglende visitation til Socialtandplejen att. overtandlæge Valdemar Weimar Hein"

Råd og vejledning

Hvis du er i tvivl, om tilbuddet er for dig, kan du søge råd og vejledning hos Hjemløseenhedens to opsøgende medarbejdere:

Kontakt

Bjørn

Bjørn

Thorbjørn

Thorbjørn