Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Privatlivspolitik

Voksentandplejen behandler oplysninger om dig. Det betyder, at vi indsamler og gør brug af en række oplysninger om dig.

Voksentandplejen er en del af Københavns Kommune, Borups Allé 177, 2400 København NV, CVR-nr.: 64942212.

Københavns Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Opbevaring af dine personoplysninger

Personoplysninger registreret hos Voksentandplejen vil blive opbevaret i 10 år fra sidste tandundersøgelse. Hvis der bliver skrevet notater ind i journalen efter sidste undersøgelse, opbevarer vi oplysningerne i yderligere 10 år efter dette tidspunkt.

Lovgrundlag

Voksentandplejen arbejder på grundlag af Sundhedsloven og tilhørende bekendtgørelser om tandpleje, samtykke til behandling af varigt inhabile samt om journalføring.

Det betyder bl.a., at tandplejen er forpligtet til at føre journal. Du kan læse lovteksten på www.retsinformation.dk.