Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Specialtandplejen

Specialtandpleje er for dig, der har vanskeligt ved eller ikke kan benytte tandpleje hos en praktiserende tandlæge.

Specialtandpleje henvender sig til københavnere med udviklingshæmning, autisme eller en kronisk psykiatrisk lidelse (psykose), som gør det vanskeligt eller umuligt at benytte tandpleje hos praktiserende tandlæge.

Specialtandplejen undersøger og behandler dine tænder og proteser regelmæssigt og efter behov. Der tilbydes også undervisning i, hvordan mund, tænder og proteser plejes korrekt.

Behandlingen tager primært sigte på at afhjælpe og forebygge smerter og andre ubehageligheder, samt vedligeholde en acceptabel tyggefunktion. 

Vi tilbyder:

  • Tandlægelig behandling og forebyggelse, som der ud fra en tandlægelig bedømmelse er behov for, og som er realistisk at gennemføre
  • Behandling, hvor du er i fuld narkose (generel anæstesi), hvis det fagligt skønnes nødvendigt
  • Større behandlinger som kroner, broer og implantatbehandling kan tilbydes, hvis din almene tilstand og hygiejne er god.

De mest almindelige ydelser i Specialtandplejen er:

  • Undersøgelse
  • Tandrensning
  • Fyldninger
  • Protesekorrektioner. 

Hvis du får det bedre, og det igen bliver muligt at benytte praktiserende tandlæge, kan du ikke længere modtage tilbuddet om specialtandpleje.