Specialtandpleje

Specialtandpleje er for dig, der har vanskeligt ved eller ikke kan benytte tandpleje hos en praktiserende tandlæge.

Specialtandpleje henvender sig til københavnere med udviklingshæmning, svær autisme eller en kronisk psykiatrisk lidelse (psykose), som gør det vanskeligt eller umuligt at benytte tandpleje hos praktiserende tandlæge.

Specialtandplejen undersøger og behandler dine tænder og proteser regelmæssigt og efter behov. Der tilbydes også undervisning i, hvordan du plejer mund, tænder og proteser korrekt.

Behandlingen har primært fokus på at afhjælpe og forebygge smerter og andre ubehageligheder samt vedligeholde en acceptabel tyggefunktion. 

Vi tilbyder:

  • Tandlægelig behandling og forebyggelse, der ud fra en tandlægelig vurdering er behov for, og som er realistisk at gennemføre
  • Behandling, hvor du er i fuld narkose (generel anæstesi), hvis det vurderes er nødvendigt
  • Større behandlinger som kroner, broer og implantatbehandling, hvis din almene tilstand og hygiejne er god.

De mest almindelige ydelser i Specialtandplejen er undersøgelse, tandrensning, fyldninger og protesekorrektioner. 

Hvis du får det bedre, og det igen bliver muligt at benytte praktiserende tandlæge, kan du ikke længere modtage tilbuddet om specialtandpleje.

Praktiske informationer

Vis alle

Pris

  • Du skal selv betale for tilbuddet dog maksimalt 2.200,00 kr. årligt (2024).
  • Er du født i 2004 eller derefter, er tilbuddet gratis, indtil du fylder 22 år.

Klinikker

Vi tilbyder behandling på vores klinikker på:

Lift og ledsager

Størstedelen af Specialtandplejens klinikker er forsynet med lift, og vi forventer, at du ledsages af personale eller pårørende, der er ansvarlig for og kan forestå liftning, hvis der er behov for det.

Da klinikkerne kun er udstyret med et standardsejl, vil det være en fordel at medbringe eget sejl.

Henvisning

Du kan ikke få en henvisning pga. tandlægeangst, medmindre du også lider af en langvarig og alvorlig psykisk lidelse (psykose) eller en vidtgående udviklingsforstyrrelse. 

Du skal have en funktionsnedsættelse, der betyder, at du er afhængig af andres hjælp. Funktionsnedsættelsen skal være af en sådan karakter, at du er tildelt førtidspension, selv om dette i sig selv ikke er en tilstrækkelig forudsætning. 

Er du indlagt og psykisk syg med en alvorlig funktionsnedsættelse, kan du få nødbehandling eller anden begrænset behandling.

Du kan få en henvisning fra:

  • Afdelingslederen ved dit bo- eller behandlingstilbud 
  • Ledende personale ved et socialpædagogisk bo- eller dagtilbud
  • Læger og sygeplejersker ved distriktspsykiatrisk center eller psykiatrisk sygehusafdeling mv. 

Praktiserende læger eller tandlæger kan ikke henvise til specialtandplejen, ligesom vi ikke modtager henvisninger, der er økonomisk motiverede.