COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Tandlægekonsulenten

Tandpleje for voksne i Københavns Kommune

Lovgivningen på tandplejeområdet er relativ kompliceret at finde rundt i. Der er flere forskellige tilbud om tandpleje (f.eks. omsorgstandpleje, regionstandpleje og specialtandpleje), ligesom der også er flere forskellige muligheder for tilskud til tandpleje hos praktiserende tandlæge. 

  • Der ydes helt automatisk tilskud via sygesikringen, når du går til tandlæge. Der gives kun tilskud til den basale tandpleje f.eks. undersøgelse, tandrensninger, rodbehandlinger, fyldninger og tandudtrækninger.
  • Hvis du har været i et andet EU land og har fået lavet ydelser der, som svarer til de ydelser sygesikringen giver tilskud til i Danmark, kan du også opnå tilskud.
  • Honorarerne for de tilskudsberettigede ydelser er faste når du er gruppe 1 sikret, men kan variere når du er gruppe 2 sikret.

Menuen til højre kan give dig svar på din søgen, eller på få et overblik over tilskudsordningerne her. Tandlægekonsulenten kan endvidere være dig behjælplig med at besvare evt. spørgsmål pr. mail på tandlaegekonsulenten@kk.dk, eller på tlf. 3317 5795 mandag, tirsdag og torsdag mellem kl. 8.00 - 14.00.