Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Tilbud om tandpleje

Find tilbud om tandpleje for pensionister, personer med handicap, personer med sygdom og andre, der ikke kan benytte praktiserende tandlæge.

Der er flere forskellige tilbud om tandpleje, for eksempel:

  • Omsorgstandpleje for ældre, der bor i plejebolig eller får hjemmehjælp
  • Specialtandpleje for dig med psykisk og fysisk handicap
  • Socialtandpleje for hjemløse og brugere af herberger og varmestuer
  • Regionstandpleje til børn og unge med særlige tandlidelser i Region Hovedstaden.

Du har forskellige muligheder for tilskud til tandpleje hos praktiserende tandlæge.

I nogle af de kommunale tilbud er der også mulighed for at vælge en anden behandler end den, som kommunen stiller til rådighed.